2016-05-05

FUNDUSZE EUROPEJSKIE


Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

stopka-do-strony-o-dofinansowaniu-ue-big.jpg

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 412 488,60 PLN

Wysokość dofinansowania: 50,90%