POLPAK Sp. z o.o.


ul. Kabrioletu 4


03-117 Warszawa


e-mail: polpak@polpak.pl

tel.: +48 22 614 49 48

tel.: +48 22 811 81 65

fax: +48 22 814 36 36


NIP 8751343851

KRS 0000145934

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 918 000 zł 

* - pole wymagane