βP1102AS/ βP1104AS

βP1102AS/ βP1104AS - pakowarka automatyczna z wejściem w linii.

 

- wydajność produkcyjna: do 15 opak./min

- listwa zgrzewająca: 1070 mm (βP1102AS), 1370 mm (βP1104AS)

- tunel dwukomorowy

- maksymalna długość opakowania: ponad 2000 mm

- taśma wlotowa i taśma pieca kontrolowane przez inwertor

- zmotoryzowane górne odwijanie folii ze szpuli sterowane przez inwertor

- zmotoryzowane dolne odwijanie folii ze szpuli

- prowadnice produktu taśmy wejścia regulowane na szerokość i wysokość

- funkcjonowanie poprzez odczyt fotokomórki lub długości opakowania

- funkcjonowanie w trybie automatycznym, półautomatycznym, wolne przejście

Udostępnij