βP600/ βP800/ βP1102

βP600/ βP800/ βP1102 – pakowarka półautomatyczna.

- wydajność produkcyjna: do 10 opak./min

- listwa zgrzewająca: 550 mm (βP600), 760 mm (βP800), 1070 mm (βP1102)

- tunel jednokomorowy (tunel dwukomorowy βP1102)

- zmotoryzowane górne i dolne odwijanie folii ze szpuli

- pneumatyczny popychacz produktów sterowany dwoma przyciskami

Udostępnij