βP600AR 150R/ βP800AR 230R/ βP800AR 150Z/ βP800AR 280ST/ βP802AR 230R/ βP802AR 280R-D/ βP1102AR 350R

βP600AR 150R/ βP800AR 230R/ βP800AR 150Z/ βP800AR 280ST/ βP802AR 230R/ βP802AR 280R-D/ βP1102AR 350R - pakowarki automatyczne z wejściem 90°.

- moc produkcyjna: do 25 opak./min (βP600AR 150R), do 15 opak./min (βP800AR 230R, βP800AR 150Z, βP1102AR 350R), do 17 opak./min (βP800AR 280ST), do 20 opak./min (βP802AR 230R, βP802AR 280R-D)

- listwa zgrzewająca: 550 mm (βP600AR 150R), 760 mm (βP800AR 230R, βP800AR 150Z, βP800AR 280ST, βP802AR 230R, βP802AR 280R-D), 1070 mm (βP1102AR 350R)

- tunel jednokomorowy (βP600AR 150R, βP800AR 230R, βP800AR 150Z, βP800AR 280ST), tunel dwukomorowy (βP802AR 230R, βP1102AR 350R, βP802AR 280R-D)

- rzędy w wejściu: 1-2 (βP600AR 150R, βP800AR 230R, βP802AR 230R, βP1102AR 350R), 1 (βP800AR 150Z, βP800AR 280ST), 1-2-3-4 (βP802AR 280R-D)

- system wielopopychowy

- pneumatyczna prasa stabilizująca (βP800AR 150Z)

- układarka pneumatyczna do sztywnych produktów (βP800AR 280ST)

- wlot produktu regulowany przez rozdzielacz elektromechaniczny (βP802AR 280R-D)

- formowanie opakowania z automatycznym grupowaniem

- taśma wlotowa i taśma pieca kontrolowane przez inwertor

- produkty przenoszone na automatycznej taśmie lewo- lub prawostronnej

- fotokomórki obecności produktu

- fotokomórka zapychania w wejściu (z wyjątkiem βP800AR 280ST)

- pneumatyczny dociskacz w wejściu (z wyjątkiem βP800AR 280ST)

- depresor pneumatyczny (z wyjątkiem βP800AR 280ST)

- zmotoryzowany popychacz sterowany przez Inwerter i Enkoder (podwójny popychacz w βP800AR 150Z)

- zmotoryzowane górne odwijanie folii ze szpuli sterowane przez inwertor

- zmotoryzowane dolne odwijanie folii ze szpuli

- funkcjonowanie w trybie automatycznym, półautomatycznym, wolne przejście


Udostępnij