βP800AR 350P/ βP802AR 350P

βP800AR 350P/ βP802AR 350P - pakowarka automatyczna z wejściem 90°.

- moc produkcyjna: do 15 opak./min (βP800AR 350P), do 20 opak./min (βP802AR 350P)

- listwa zgrzewająca: 760 mm

- tunel jednokomorowy (βP800AR 350P), tunel dwukomorowy (βP802AR 350P)

- system wielopopychowy (βP802AR 350P)

- formowanie opakowania bez automatycznego grupowania

- taśma wlotowa i taśma pieca kontrolowane przez inwertor

- produkty przenoszone na automatycznej taśmie lewo- lub prawostronnej

- zmotoryzowany popychacz sterowany przez Inwerter i Enkoder

- zmotoryzowane górne odwijanie folii ze szpuli sterowane przez inwertor

- zmotoryzowane dolne odwijanie folii ze szpuli

- funkcjonowanie w trybie automatycznym, półautomatycznym, wolne przejście

Udostępnij