βP802ARV 350R-S/ βP800ARV 230R-P/ βP802ARV 280R-P/ βP802ARV 350R-SP/ βP802ARV 350R-DP

βP802ARV 350R-S/ βP800ARV 230R-P/ βP802ARV 280R-P/ βP802ARV 350R-SP/ βP802ARV 350R-DP - pakowarki automatyczne z wejściem 90°.

- moc produkcyjna: do 20 opak./min (βP802ARV 350R-S, βP802ARV 280R-P, βP802ARV 280R-P, βP802ARV 350R-SP, βP802ARV 350R-DP)

- listwa zgrzewająca: 760 mm

- tunel jednokomorowy (βP800ARV 230R-P), tunel dwukomorowy (βP802ARV 350R-S, βP802ARV 280R-P, βP802ARV 350R-SP, βP802ARV 350R-DP)

- rzędy w wejściu: 2-3-4 (βP802ARV 350R-S, βP802ARV 350R-DP), 1-2 (βP800ARV 230R-P), 1-2-3-4 (βP802ARV 280R-P)

- system wielopopychowy (βP802ARV 350R-S, βP800ARV 230R-P, βP802ARV 350R-SP, βP802ARV 350R-DP)

- sortownik wejściowy (βP802ARV 350R-S, βP802ARV 350R-SP)

- wkładacz przekładek (βP800ARV 230R-P, βP802ARV 280R-P, βP802ARV 350R-SP, βP802ARV 350R-DP)

- rozmiary przekładki: min. 200 x 120 mm maks. 500 x 350 mm (βP800ARV 230R-P, βP802ARV 280R-P, βP802ARV 350R-SP, βP802ARV 350R-DP)

- grubość przekładki: min. 2,5 mm maks. 3,5 mm (βP800ARV 230R-P, βP802ARV 280R-P/ βP802ARV 350R-SP, βP802ARV 350R-DP)

- wlot produktu regulowany przez rozdzielacz elektromechaniczny (βP802ARV 350R-DP)

- formowanie opakowania z automatycznym grupowaniem

- taśma wlotowa i taśma pieca kontrolowane przez inwertor

- produkty przenoszone na automatycznej taśmie lewo- lub prawostronnej

- fotokomórki obecności produktu

- fotokomórka zapychania w wejściu

- pneumatyczny dociskacz w wejściu

- depresor pneumatyczny

- zmotoryzowany popychacz sterowany przez Inwerter i Enkoder

- popychacz łańcuchowy umieszczony pomiędzy taśmą wlotową 90° a nożem zgrzewającym sterowany przez Inwerter i Enkoder

- pneumatyczne prowadnice produktów zsynchronizowane z popychaczem łańcuchowym

- zmotoryzowane górne odwijanie folii ze szpuli sterowane przez inwertor

- zmotoryzowane dolne odwijanie folii ze szpuli

- funkcjonowanie w trybie automatycznym, półautomatycznym, wolne przejście

Udostępnij