S560NA

S560NA – maszyna posiada system kontroli Flextron wyposażony w:
1. Alfanumeryczny panel sterujący LCD z kartą o 16-bitowym mikroprocesorze i przekaźnikiem statycznym, pozwalającymi na łatwą i dokładną kontrolę wszystkich wykonywanych działań, takich jak: stan maszyny, ilość wyprodukowanych opakowań z licznikiem elektronicznym, produkcja na daną chwilę, regulowanie temperatury zgrzewania, regulowanie opóźnienia termokurczenia, regulowanie czasu kurczenia, regulowanie temperatury komory kurczenia, regulowanie opóźnienia otwierania pokrywy, szybkość wyjścia opakowania, funkcja 'auto cykl', możliwość zapisania w pamięci 10 różnych cykli roboczych, ewentualne nieprawidłwości;
2. Moduł zasilania, oddzielony od panela sterującego, charakteryzujący się trwalszym i łatwym w konserwacji przekaźnikiem statycznym; w przypadku awarii można wymienić tylko moduł uszkodzony nie tracąc danych zawartych w pamięci.
 
- system zgrzewania i termokurczenia sterowany poprzez jedną tylko czynność
- zdolność produkcyjna do 900 paczek/ godz.
- ostrze tnące poddane działaniu PTFE
- chłodzenie powietrzem korpusu maszyny
- chłodzenie noży zgrzewających płynem w obiegu zamkniętym
- wyświetlacz kontroli poziomu płynu chłodzącego
- szybka regulacja wysokości wewnętrznego blatu do konfekcjonowania pokrętłem zewnętrznym
- ruchomy blat na produkty niezależny od trzymaka szpuli folii dla lepszego dostosowania folii do wymiarów konfekcjonowanych opakowań
- przycisk awaryjny
- automatyczne zwalnianie komory
- automatyczne wyjście paczki poprzez napędzaną silnikiem taśmę
- używane folie: PVC, Poliolefina do 30 my
- zmniejszone zużycie energetyczne
- zgodność z normami CE
Udostępnij