S870

S870 - maszyna posiada system kontroli Flextron wyposażony w:
1. Alfanumeryczny panel sterujący LCD z kartą o 16-bitowym mikroprocesorze i przekaźnikiem statycznym, pozwalającymi na łatwą i dokładną kontrolę wszystkich wykonywanych działań, takich jak: stan maszyny, ilość wyprodukowanych opakowań z licznikiem elektronicznym, regulowanie temperatury zgrzewania, regulowanie opóźnienia termokurczenia, regulowanie czasu kurczenia, regulowanie czasu opóźnienia otwierania pokrywy, możliwość zapisania w pamięci 10 różnych cykli roboczych, ewentualne nieprawidłwości;
2. Moduł zasilania, oddzielony od panela sterującego, wyposażony w styczniki kontrolujące moc; w przypadku awarii można wymienić tylko moduł uszkodzony nie tracąc danych zawartych w pamięci.
 
- system zgrzewania i termokurczenia sterowany poprzez jedną tylko czynność
- zdolność produkcyjna do 300 paczek/ godz.
- ostrze tnące poddane działaniu PTFE
- chłodzenie powietrzem korpusu maszyny
- chłodzenie noży zgrzewających płynem w obiegu zamkniętym
- wyświetlacz kontroli poziomu płynu chłodzącego
- szybka regulacja wysokości wewnętrznego blatu do konfekcjonowania
- ruchomy blat na produkty niezależny od trzymaka szpuli folii dla lepszego dostosowania folii do wymiarów konfekcjonowanych opakowań
- podwójny elektromagnes zatrzymania klosza
- automatyczne zwalnianie komory
- używane folie: PVC, Poliolefina do 30 my
- zmniejszone zużycie energetyczne
- zgodność z normami CE
Udostępnij