POLPAK

Projekty Unijne

Polpak Sp. z o.o. realizuje projekt, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Tytuł projektu:
Zakup licencji innowacyjnego systemu Inspiro ERP-CRM przez firmę Polpak Sp. z o.o. od przedsiębiorstwa Opcja.pl Sp. z o.o.

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w Warszawie, w Dziale Opakowań firmy. Celem projektu jest transfer technologii – nabycie prawa do wykorzystania oprogramowania przeznaczonego do optymalizacji, a w szczególności: standaryzacji, automatyzacji oraz cyfryzacji procesów wewnętrznych, poszczególnych transakcji, baz danych oraz bezpieczeństwa danych

Wartość projektu:
460.000 zł

Dofinansowanie:
322.000 zł